Certificeringen

Combinatie Uilenvlietsehaven heeft een buitengewone expertise op het gebied van grond en bouwstoffen, alternatieve bouwstoffen, wet- en regelgeving en kennis van de grondstoffenmarkt. Wij verzorgen de kwaliteitsborging met onderzoeken, keuringen en certificeringen, de verplichte administratie en meldingen voor aan- en afvoer, communicatie met belanghebbenden, begeleiden van het toepassen van alternatieve bouwstoffen, methodes voor bewerking en verwerking en de complete transportcycli rondom het project. Uiteraard beschikken wij naast de benodigde bovenstaande expertises over het BRL 9335-1 certificaat.

Duurzaam & betrokken

Wij streven ernaar telkens weer de hoogste certificeringen te halen. Het is de legitimatie van ons wezenlijk doel om duurzaam en betrokken te werken.

CO2 prestatieladder niveau 5

De hoogst haalbare certificering in CO2-bewust handelen.

Stichting Normering Arbeid

Volledig betrouwbaar in personeel en arbeid.

ISO 9001-2015

Kwaliteitsmanagement naar de nieuwe norm.